Renli Hotel (Chengdu Kuanzhai)

No.6&8 Courtyard, Jingxiangzi Chengdu China | 530m from Metro Station:Kuanzhaixiang Alleys

Renli Hotel (Chengdu Kuanzhai)Over view
All Photos

Facilities

Opening

  • Opening date:2018-07-01

Hotel Photos

Renli Hotel (Chengdu Kuanzhai)

No.6&8 Courtyard, Jingxiangzi Chengdu China | 530m from Metro Station:Kuanzhaixiang Alleys